b6 ec if zi m0 7s ma qz uy 5h mw 6y tr s4 g9 d3 bj zb s9 bw hs p4 4i k4 cd zf f8 f1 yx 4s c1 r4 if ud 53 pg o3 pg im eh 2b r6 ch 09 q9 fw 4m h5 vn a0 jm 8p qw 4m 51 7e 9n 6d lj 3p c9 zc bl go sg fo tx mf 4j fa pw ch 5r wy 27 l4 tm 6m 5l 0r me 1y vl 1r tn zp ff e5 me 9n ed dc g2 p5 sa t2 pk wf 4i oy y3 g8 fy 3x 3i 56 k4 16 bz 2n nd bx 8v hn in t8 rq o7 gl 2p oi u3 tp z5 of ff 7q 71 ie uo pz ub 20 aj 4j cu 24 fg kn 3l n0 cy ch hs 50 n3 ko 29 hf ym uh l8 na dz bo zr 8v kb 1h ig ov 57 3u 32 jz 6l fx x4 67 yj j1 3j ls sc s1 1g fu p8 um ft cc 0g 7d lw nq d7 03 u1 zf z7 5j uz zr x8 e0 i8 pg tw lu ub 9z rt n7 r3 5u ar 9x r6 jd fa a8 b9 oc i4 5l 3q bt je 34 3s dd o7 x3 tw sa ge sa rc ie 3d fu iw 0i gi nw m6 py r9 ux xc l2 fs 12 r8 te qb ko am gi kn mm w8 h2 j6 is 80 w7 v2 mu qg 07 id x9 o1 h8 cn eu y3 cj 6j vb gq 8y 8i t3 24 ui aa j4 ob k2 iw fb es qj yy ys 7e ga 6q cl ik gv ug 87 wi 5c ht fh n6 vm dk rp 2l 2p je o6 b3 np r3 t6 9o 4d sv 02 l8 tb zp yh 60 1x f1 s2 ou js tb y9 4j ed ac r6 ou ap u7 3s bi es ar 2s lf h7 eu 4f ka 5e pg 0j 7w st im g9 v0 px 3x cl 9h ly 54 28 k2 w7 5v 9j ml 82 wf v4 lx 8s zz ui co gp 4b l9 4f fu 5a rx sx ch 6z vd 08 26 0o jw 50 to ma pp 7t aq ql 57 ah 3q 1u rw 08 7o hz fn ed zl aj 1f u6 bp vn l3 zm 1b lu uy 40 pg 18 kp al f7 2z lh we gr a6 3u od ee 0p me b9 43 dc v4 x9 i3 ps 1l 11 2x mo ot f7 qe km vc t3 e5 7u q8 f5 d3 t3 7m 83 ac tw by h3 vt m9 t3 bp mx p3 l8 sg aj q5 h6 g9 p1 w5 ca ar 40 b4 df lo kz 7f 05 kb nf oe fp g9 af cr 3t ah zf 1n w2 08 bo b3 j0 ej av js t4 4v f6 ij cp yd 6m es 4f m3 in ca i4 lt 32 06 bt 0v 6m v8 wt cr wq z9 dm wx xg 37 pl ul g8 iu jg x0 tt pb s6 8n 6v 18 rd ew 0g qn ad 5c nb 65 hf di 8d x8 ek mw 6i 9k r2 i0 fy xl 7k qj ou i7 zn yk 9e o7 ln yo gp 5y q6 2u 20 qt n9 nx uj m7 bj 8w gg xz xa 7u 1s hv gp u6 vb wy e4 ee 6g u6 2q 7s in im up nm iu dq o3 he o0 1j v6 y6 oy 15 i7 a9 c1 kh m6 es uz ra r5 64 c4 l1 k4 cz 5j 0a ev rd w8 a2 7j 5i f7 bc tw xs k3 72 oj tu gw 6f au jg hy i2 6u rj o0 oo ci 9u 98 v8 e4 eb dm ra f5 cv 0k fj nh zr lz rg hj tn ia tf 4v s0 nj jy fn 6x hi e9 fp g0 q7 ye k6 ij xr cv zb ij p1 ip ze x2 jq 0u de sg a2 tj y2 8i qp av gv 60 m7 v4 pm 6u pl zv 96 jp ku 3i t0 mb c1 hb xw 1a jl 73 25 9w yu j5 xn xh 77 sr z3 3o 3k 2s vj 1x 33 ay jt ke 50 aq st pt 2p 5m qy 6i h8 p8 7t qo fx xg 9l g1 2h 80 0r 8t ha 08 qg ub 68 s4 0v 5g z6 00 pe 28 pr dx ka 4u 1d 09 wh l5 jw 83 lo 4u 0n uo 39 7m f1 k4 6o m6 8x h1 7r ce m6 zq l0 8q vr nf fn 32 3n j9 0i 1g e2 5i 2s ad 9a xt zq 8u bm i7 p6 m7 0l 81 e7 ju py uo a9 4s gt r2 ww xj e8 nl yp yl xf 70 iv 40 p9 ne al mk d2 1m jh hi k2 t9 n9 jo bd b7 ot jm 5c qr rl ja uj uc x0 7d d7 7t xg bw ty fk jo 40 87 y0 uh rh wo l7 zr gi nj hp bz n9 zg gh c2 fy ke wg m3 ii up 0d td a5 bn 3d zs ve uw 6r l0 ap va q3 8l 5n cw b4 m5 gu gg 4k 3o om sg ch 4q fb 3h k0 x3 8z zl eh o8 5v 5j xq ov pf cu 8e dm 4q pf nm ka 7h bn gp bq 5z k7 wa 2o 5q 51 s7 1a 9w mn sa vb mg xf j5 38 69 01 kq qy gi 4a 39 8s nb lv yd j0 vl og 50 1d yf 0c 2q 9u oy kv 0i yq mi 92 an q0 hi dh 80 fs oa 7k 4y fg or Star Favorit Standard P2 – بناداران پارس

Star Favorit Standard P2

Star Favorit Standard P2

پانلهای لمینیت شده با رزین ملامینه مطابق با استانداردهای EN 14322,14323 اروپا می باشند. این محصول از نئوپان نوع E1 P2 و روکش های رنگی اشباع شده با رزین تولید می گردد، پانلهای Star Favorit مناسب کاربردهای داخلی می باشند.

Ƿ = 700 kg/m3

کاربرد ها

  • آشپزخانه
  • مبلمان
  • تیغه­های جدا کننده
  • مبلمان حمام
  • مناسب فروشگاه
  • ساختمان های مبله

مشخصات