Max Postforming HGP

Max Postforming HGP

این محصول خواصی مشابه Max standard quality دارد و علاوه بر این امکان فرم دادن لبه این محصول در کاربردهای خاص وجود دارد. این محصول عمدتاً جهت تولید میزهای آشپزخانه مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربرد ها

  • مبلمان
  • المانهای داخل ساختمان