Max Compact panel with white core

خانه » محصولات » Compact interior » Compact boards » Max Compact panel with white core

Max Compact panel with white core

این محصول ساختاری مشابه Max Compact دارد با این تفاوت که هسته مرکزی آن سفید است. این ویژگی، استفاده از این محصول را در کاربریهای خاص داخلی امکانپذیر می سازد.

Ƿ=1400 kg/m3

کاربرد ها

محصول Max Compact کمپانی فاندرمکس تنها مناسب استفاده در فضاهای مرطوب و بهداشتی نیست بلکه کیفیت این پانلها سبب شده است که در تمامی کاربردهای داخلی از جمله پوشش دیوارها، پانلهای پر کننده نرده و حفاظها، مبلمان، میزها، مبلمان و میزهای کاری، پوشش ستونها، تجهیزات آزمایشگاهی و ….. مورد استفاده قرار گیرند.