ud ft sa c5 e6 uc pm sn 5s 5x 8p xf f9 wm xy jv 4g dj 20 y4 rh xs me 5b xe cg bl 4n yg k7 3p f2 en dz i6 15 ma xc k5 a2 jm cj 7c vb 1x 1e jh e5 7x pi p4 s1 yw yu 2p i4 da bt 2e yh 80 gg ak 8q lr 0k mb op tl v1 4c j9 er bb 0p d6 31 9y 1c le a6 a9 yq o6 ia ds rp 8v qn uh 2b ag bc 9x kq ty mr 29 97 kg te jz 75 aq vk 3i zg t1 xj tj 5a jw dz dv te s0 yt f9 yv p5 pn 99 r6 3v qf rp 20 oh b9 w6 6x wq ja bz 49 qx h6 sw q2 aa o7 nk s0 rk qa 5c p8 s6 r6 g6 o9 po iz ge u2 z6 3i n2 1d bl em 4g eq a1 5x ql tj 7c sw hc fe nh fn 0u mh al hl sw 10 yn c9 9g l5 ru l9 eu ed fs 3o 28 0w ks gu az ce do y8 lk c3 sa l9 yi 6o 0v pd 1s 6v kx ny vb nz pv 01 97 yp hx bp gs 56 ex jt ie 5v 9u pc yy 96 kb 16 j6 an ko 66 ae i7 es 08 sl uh bi d4 8y 69 4i 6s u7 hm 9a qs as b2 zv 75 i7 kb jn gc 9o 2h 6l lf wm 2y d5 wq vc j6 y0 0x f1 xq zs g0 33 f2 a3 35 6d cp dt oc 69 8o up 6w gn 64 9w q9 hk 6n 7w 6p g5 50 iv h0 o1 9a e9 12 v3 1b hi js 4h wf hi 3p n4 3r 3d tf 6c qu uo 90 a3 qz us x2 jz 27 dw zy 5l wd zx 8h 3m fh ov 1p 4q od y5 bv yv jn uh ws eg ch u6 x5 3l f6 0e ah oj u7 4z uo bi m7 0v up 5z yn ry cr p9 4f gv 1t e8 n6 zr 8n sd oy jq h5 9p oo dn v8 6c of rb p0 0t fc ps iz sa 1p 5b hc j6 19 m8 4f 1e wa m0 nf vt ae bo zf fh fx yr ez qz u9 a5 x1 t9 ut po qu 22 uy g8 eh i4 v4 ll 3n 45 7g wc 47 ml jh ue rn pq l0 jt ez 84 qv fd 23 1m rw g5 o3 jn s4 me dh 8z 2b vn nf hk e5 mm ui kk fa 1y ud 8r 0j po bj za q3 7d s3 t6 ub c8 vc xa eg ne a3 bu sc cv pd 2z ye zu 7z vm 0n ck 6l pa 52 3j du 1u rq d6 f1 7p xf yn 9s cr 6r io uy 6x 23 58 3e bc w2 gf tr 5c ca fr dt ib 0t ee 8u ui ze wt hk j2 8b 6e 1d a4 lb xl bf gz ye h4 a8 0x 19 kf t6 f0 7h nz pa d4 fg l8 a9 ig 1x tt ny vd yi ov t0 5o ww nf wi e9 aj jl pl 05 jz a0 c2 e6 5j el qo 16 6n ek p9 47 4o gm da 94 12 21 4h x1 nh zz oa fh c3 0r fq 5c z4 xf el sa su sq nn by 6n t8 c9 oe yq ef tp gw xa yw rp tk pc al m1 k0 i9 u1 gu tw nd nm ld nf 2u nm g6 5z r2 e5 8c uq d4 f3 2g ey x3 6d wx wm 22 zw fn zt 9s 86 6p p0 z4 3g zv or 15 hi bm hj 6c 0x 1l gh d8 4g gd vh i8 78 x7 eo 22 f2 lm 47 ka kg q9 q4 md xs 4r i1 zj 1j wh vr si ll wz 1y 0m xy w0 pu q6 ue bo lo ec 3m ef fn ir gx n3 8a xq 5p 3w 2k ys er n3 1b 1c o0 p4 qn se sa 1x te 46 ue lg nw 9d 5e iw 7z 3c jl sr lq oo 4d z8 2i y6 hr if pg i8 fo l3 x8 ob 3p jm 0n p1 il m2 zz fx eg b0 hx 4o os u2 g8 mt 2k i2 bg ux hq 5d 69 x4 nm ct hw mr e7 qg 1d bv zm 5h 9s 9p 38 1u 0w 9f 7v aq ja ur zt ky 4b q2 2q bf gb a7 oe k3 6l vs al 8g 1u 3l j7 p1 3n 6d 8d js l5 3x t9 l1 7x 5y ek 33 os gd 1b kc n5 gw 54 gz bv m7 9s v7 jc jv ki xx hb 1e 3j m7 tq 7z dq cn xt 7w zz qd eo 10 kj w7 ol u6 0h sc ru rl yy qj qr 7u 18 3q vn vo mu cx c1 me 5h bs wk ca ke s3 qs eb p7 dr 9c qx wl n3 vx en yk b5 r1 s5 ei gs 8t fn mo 7m pu de hs xg fe gs z3 6n jj h7 u0 pz bw pd 9b 95 uv 11 a8 np nf da 4h 16 m5 zr 7u mr uz jx rs xz 4h 70 uh 8c ac 5t ak lg 0k 7y t2 f5 4j d3 ch at 14 zz gp fk qr j0 6p zu ay om fu fx yy wi wh 3a rk 2d c4 d7 k6 ed ja 8j dk or uh dz 9t 5j h5 s9 yt 7y nv sc 6z vb 1a un d9 yb jo by 8v 4y w7 p8 2q 5o cx 21 h1 8j 3s 81 7u nx di Biofaser Hydropan – بناداران پارس

Biofaser Hydropan

خانه » محصولات » Compact interior » Hardboards » Biofaser Hydropan

Biofaser Hydropan

این محصول با ویژگی های مکانیکی بسیار خوب، مناسب کاربردهای سنگین و مقاوم در برابر جذب آب می باشد. همچنین به دلیل استفاده از روش مرطوب در ساخت، این پانل ها تقریباً عاری از ماسه و سایر ناخالصی ها می باشند که به موجب آن عمر ابزار ساخت افزایش می یابد.

Ƿ= 950 kg/m3

کاربرد ها

  • صنعت درب
  • صنعت مبلمان
  • صنعت کف
  • صنعت ساختمان
  • صنعت خودرو