چه چیز اهمیت بیشتری در ساختمان دارد؟ ظاهر بیرونی یا کیفیت درونی؟ هنگامیکه موضوع انتخاب بهترین متریال نما به میان می آید، هر دو جنبه اهمیت یکسانی پیدا می کنند. بخصوص در کاربریهایی مثل پوشش دیوارهای خارجی و بالکن ها. هنگامیکه نگهداری از یک ساختمان و طول عمر آن مطرح باشد، کیفیت بالا شرط لازم محسوب می شود. از آنجاییکه نمای بیرونی نشان دهنده سبک زندگی فرد می باشد، طرح نما به اندازه کیفیت های ذاتی آن حائز اهمیت است.
Max exterior محصولی بادوام جهت پوشش دیوارهای خارجی از کمپانی فاندرمکس می باشد که به منظور برآورده کردن هر دو جنبه مذکور(ظاهری بیرونی و کیفیت درونی)، به طور مستمر در حال پیشرفت و توسعه است. از آنجایکه کاربرد این نوع از نما در حال گسترش روزافزون می باشد، نسبت طیف طرح و رنگ نیز به طور مداوم در حال دستیابی به ابعاد جدیدی از ظرافت و تنوع است. در حال حاضر این نما، اقتصادی و مقاوم در برابر نفوذ عوامل خارجی می باشد.