روکش های HPL جهت کاربردهای دکوراتیو می باشند که به دلیل مقاومت در برابر سابیدگی ضربه، خط و خش و تغییرات دما، اولین گزینه انتخابی در بسیاری کاربردها می باشد.